Sve što treba da znate o sudskim tumačima

Jeste li imali prilike da se susretnete sa sudskim tumačima? Da li je bilo povoda za korišćenjem njihovih usluga?

Danas se s pravom može reći da je prevđenje ne samo interaktivan posao, već i da je kreativan i zanimljiv. Sigurni smo da ćete se saglasiti sa nama da posao prevodilaca nije nimalo lak.

Ipak treba premostiti ogromne razlike u kulturi, jeziku, teritoriji i sa jednog jezika prevesti na drugi jezik autentično i tačno, baš onako kako piše.

Svi koji govore neki strani jezik znaju koliko je ponekad teško naći pravu reč za opisivanje određene situacije, anegdote ili recimo nekog profesionalnog pojma.

Posebno je važna autentičnost i originalost  prilikom prevođenja zvaničnih dokumenata. Tu greške nisu dozvoljene.

Naravno, nisu greške dozvoljene u prevođenju inače, a posebno je važno pridržavati se najviših standarda i pravila jezika.

Za dobar prevod i kvalitetan tekst često vam nije potreban pečat udskog tumača, samo ako ste odabrali prevodilačku agenciju u kojoj rade profesionalni, kvalifikovani i stručni prevodioci.

Međutim, ako vam je potreban prevod koji zahteva sudsku overu, to znači da ne sme da se desi nikakva slučajna greška.

Ko može da bude sudski tumač?

Ako se pitate da li postoji razlika između sudskog prevodioca i bilo kojeg drugog zaposlenog u prevodilačkoj agenciji, naravno da postoji. I nije samo razika u tome što sudski tumač ima svoj okrugli pečat sa imenom i prezimenom i posebnom oznakom “sudski prevodilac”.

Može li svaki prevodilac da postane sudski tumač?

Može samo ako zadovolji određene uslove. A svakisudskitumač jeste prevodilac, tako da tu nema mnogo dileme. Sudski prevodilac zadužen je za prevode koji su verodostojni i koji su usaglašeni sa zakonskim odredbama, a svakako moraju biti overeni sudskim pečatom.

Iako su danas uglavnom sudski prevodioci zapravo dilomirani filolozi, to nije jedan od ključnih uslova da bi neko postaosudski tumač. Prema formalnom obrazovanju nije neophodno da ste diplomac Filološkog fakulteta, ali neophodno je da budetevrsni poznavalac stranog jezika, da ste pismeni i da posedujte šire opšte obrazovanje, ali i da budete posebno svesni koja je težina napisanog prevoda.

Zato nemojte da se začudite ako saznate da je vaš sudski tumač pravnik ili ekonomista po zanimanju. Pravila nema, ali je neki od ovih spojeva često i garancija više da će posao biti urađen na pravi način.

U Srbijise objavljuje javni konkurs za sudskog tumača, a makar jednom godišnje ovaj poziv dužno je da objavi Ministarstvo pravde. Upravo je minisatr ppravde zadužen da odluči o izboru i postavljenju budućeg sudskog tumača, a da bi neki kandidat bio postavljen na ovo mesto, mora da zadovolji nekoliko važnih uslova.

Punoletan građanin Republike Srbije koje je makar pet godina radio poslove prevodioca i odličan poznavalac pravne terminologije ne samo na maternjem, već i na stranom jeziku sa  dokazom o visokom obrazovanju idealan je kandidat za sudskog tumača.

Svaki budući kandidat trebalo bi da dokaže komisiji da zaslužuje da dobije posao i da odlično barata pravnim terminima, a na odluku o izboru sudskog tumača čeka se i po nekoliko meseci.

Nakon dobijanja rešenja izabrani kandidat mora da položi zakletvu, a zatim dobija svoj lični pečat koji je i garancija za verodostojnost i autentičnost prevoda.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation