Natalni horoskop – osnova za sve ostale horoskope

Smisao astrologije je da nam pruži pomoć u prilagođavanju mogućim događajima u životu i da nam rastumači poruke koje se kriju u položajima nebeskih tela. Ona, jednostavnije rečeno, samo pomaže da objasnimo život, i ne treba je shvatiti kao umeće predviđanja budućnosti. Horoskop nije namenjen da donosi odluke umesto nas, ali pomoću njega možemo otkriti lične kvalitete i slabosti i tako lakše razumeti sopstvene postupke. Upravo time se bavi natalni horoskop – daje prikaz naših karakteristika, talenata, ciljeva, ponašanja i temperamenta. Natalni horoskop se bavi individuom od momenta njenog rođenja i pokazuje aspekte planeta, zodijačkih znakova i kuća karakteristične za pojedinačnu ličnost.

Natalna karta

Natalni horoskop predstavlja analizu natalne karte – astrološke karta urađene za trenutak nečijeg rođenja. U širem smislu, ona se odnosi na lični horoskop, dok u užem smislu ona predstavlja grafički, simbolički prikaz neba za tačan trenutak nečijeg rođenja. U astrologiji, natalna karta je pokazatelj životnih potencijala, a kroz njena polja dobijamo važne informacije o svim događajima koji će karakterisati život osobe. Na osnovu datuma, sata i mesta rođenja, astrolog je u mogućnosti da sačini skicu iz koje se vidi vaš karakter, narav i temperament, ali i želje i talenti, kao i aspekti u vezi sa ljubavnim, porodičnim ili profesionalnim životom. Takođe, natalni horoskop može da pokaže i potencijalna oboljenja, ali on ne treba da se shvati kao bilo kakva vrsta dijagnoze.

Elementi natalne karte su znakovi zodijaka, zatim planete koje se kreću i zauzimaju određene međusobne položaje koje zovemo aspektima. Natalni horoskop među planete svrstava i Sunce i Mesec. Pored toga, natalni horoskop uključuje i astrološke/horoskopske kuće ili polja, čija podela zavisi od geografskog položaja i vremena rođenja i kojih takođe ima dvanaest. Još jedan od elemenata je Ascedent (vrh prve kuće horoskopa) koji se uvek nalazi na istoku, tamo gde Sunce izlazi, a Zenit (vrh desete kuće horoskopa) u tački u kojoj je Sunce u zenitu.

Natalni horoskop kao polazna tačka

Kada želite da iz astrologije dobijete odgovore na određena lična pitanja, vaša polazna tačka jeste natalni horoskop. Ukoliko dobro analizirate svoj natalni horoskop, postavićete sebi bazu za tumačenje i ostalih horoskopa poput godišnjeg, mesečnog ili ljubavnog. Iako je moguće da se tumačenja ne podudaraju uvek potpunosti, stvar je u tome da se objedine sve informacije i na osnovu događaja iz prošlosti samostalno zaključi koji su dominantni pokazatelji. Ukoliko iz analize godišnjeg ili mesečnog horoskopa vidite verovatnoću za određene događaje koju je potvrdio i natalni horoskop, sasvim je izvesna mogućnost odvijanja datog događaja.

Kao što je već rečeno, natalni horoskop oslikava vas kao ličnost. Daje prikaz vašeg karaktera, kao i planova, vrednosti koje negujete, želja kojima težite i kao spremnosti da preuzmete odgovornost ili da je prebacite na druge. Pored toga, natalni horoskop može da odredi količinu čovekove životne ambicije, da uvrdi intelektualne sposobnosti, da odredi kakav je odnos osobe prema sebi i okruženju. Budući da natalni horoskop može da objasni kakav je čovek u ljubavi i poslu, on je vrlo relevantan činilac u tumačenju ljubavnih ili poslovnih horoskopa. Stoga, natalni horoskop je baza na koju stalno treba da se vraćate prilikom pravilnog razumevanja i tumačenja svih ostalih vrsta horoskopa.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation