Mora li starost da bude teška?

Prema statistici sve je više starijih ljudi koji u Srbiji sami žive. Uglavnom su članovi porodice i po dva sata udaljeni od svojih najstarijih članova, pa ih zato ne posećuju često ili se prilikom posete kratko zadržavaju. A razlog sve ređih poseta jeste jurnjava zbog obaveza i trka za novcem.

Iako ima onih koji misle da je starost kazna, za one vitalne, očuvanog fizičkog i mentalnog zdravlja, vedrog i optimističnog duha to nije tako, posebno ako stariji imaju dovoljno finansijskih sredstava da sebe izdržavaju.

Međutim, često uz starost ide i bolest, a u poznim godinama moguće je i da stariji nisu potpuno sposobni da se brinu o sebi. Neki imaju problem sa kretanjem, neki sa vidom, ima i onih koji su dementni, ali i onih koji imaju problem sa sluhom. Istraživanja pokazuju da skoro svaka deseta osoba starija od 65 godina ima problem sa demencijom.

Ima i drugih slučajeva gde stari žive zajedno sa članovima šire ili uže porodice, a pritom nisu ni najboljeg zdravlja. Tada potomci smatraju da je njihova dužnost i obaveza da se o svojim starim roditeljima posebno brinu. A pri pomenu na staracki dom, mnogi mlađi članovi porodice imaju osećaj krivice. U takvim slučajevima najčešće naslednici žrtvuju posao i vreme, a stariji osećaju grižu savesti i sve to vodi iscrpljenosti i stresu. Nekada čak dolazi i do narušavanja familijarnih odnosa.

Starački dom i medicinska nega

Kada je starima potreban stalan nadzor i kada je njihovo zdravstveno stanje neophodno stalno pratiti, onda je starački dom sa stalnom medicinskom negom poželjno rešenje. U medicinskom timu nalaze se lekar, glavna i druge medicinske sestre, fizioterapeuti, negovateljice, a ukoliko je potrebno angažuju se i psiholozi, fizijatri i drugi specijalisti.

Pacijentima se vrše redovne laboratorijske analize, svakodnevno se meri pritisak i na vreme daje propisana terapija. Posebna se pažnja obraća na pacijente koji ne mogu samostalno da brinu o sebi ili imaju teže dijagnoze.

Ako korisnici doma imaju neke ozbiljne povrede, onda se svakodnevno praktikuje i fizikalna rehabilitacija.

Starački dom – prilika za razonodu i druženje

Svima koji žive sami dobro dođe boravak u domu za stare. Kada je starija osoba usamljena i ako nema interakcije, onda je i njen kvalitet života umanjuje, brže se razvija anksioznost, depresija i pesimistične misli. U domu stari imaju priliku da se zbliže sa drugim korisnicima uz razgovor, partiju šaha, karte, a organizuju se i boravci u prirodi, zajednički izleti i slična druženja.

Za vitalne i pokretne korisnike u domu se često organizuju kreativne, likovne, književne i muzičke radionice kako bi se stariji osećali korisno i na kvalitetan način proveli svoje vreme, a uz to možda i otkrili neke talente. Brižljivo se planiraju i rođendani, kao i proslave godišnjica i nekih drugih posebnih datuma.

Nekada se odlaskom u dom u porodici odnosi poboljšaju, jer stariji članovi na taj način čuvaju svoj integritet, ali i ponos znajući da nisu nikome na teretu. U ovakvim situacijama i stariji i mlađi se osećaju sigurnije, jer u domovima postoji čitav tim stručnjaka koji 24 sata dnevno paze na korisnike i brižljivo vode računa o svojim stanarima.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation