Kako vaspitavati decu

Mnogo puta, iznenađeni ste načinom na koji govori ili se ponaša vaše dete? U njemu, prepoznajete odraz okoline ili sebe?

To je zato, što se ukupan uticaj sredine ili vas na vaše dete, sve ono što ono čuje ili primeti kao model ponašanja, direktno manifestuje i odražava, kao za njega jedini poznati i time i dopadljivi način ponašanja koji treba da usvoji.

Zato, ako želite, da se vaše dete formira u ispravnu, razumnu, i po svemu zdravu ličnost, trudite se da mu takav primer pri vaspitavanju i date.

Tog pred vama, budućeg čoveka, posmatrajte baš tako, kao čoveka!

Ophodite se prema detetu sa što većom pažnjom i merom objašnjavanja svega što ga okružuje. Govorite mu i pokažite sve što kao znanje i deo vaspitanja treba da usvoji. Pritom, potrudite se da mu to znanje predstavite na njemu prilagođen način, naprimer kroz igru.

Ne praktikujte da dete kažnjavate i da sankcionišete njegove postupke i greške, a da mu pritom ne kažete gde je i zašto pogrešilo. Dete ne greši zato što to želi, već zato što ne zna bolje niti drugačije.

Neka mu motiv pri usvajanju vaspitanja bude nagrada. Ne dozvolite da mu asocijacija na nova saznanja bude strah od greske ili kazna. Dozvolite mu da pogreši, jer jedino tako može da uči.

Onda kada vidite rezultat sopstvenog vaspitavanja deteta, nagradite ga za vaspitanje i budite ponosni na njega i sebe.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation