Kako razvijati inteligenciju kod dece

Inteligenciju deteta je moguće razvijati i na nju u velikoj meri uticati od prvog trenutka kada započnete verbalnu komunikaciju sa njim.

Ono što je za razvoj inteligencije vašeg deteta važno, jeste da pospešujete i podržavate njegovu maštu, i da se igrate sa njim.

Mera u kojoj dete mašta, direktno utiče i na meru u kojoj se razvija njegov misaoni proces pa samim tim i inteligencija. Ono na taj način, na sebi svojstven način ostvaruje svoj kontakt sa svetom oko sebe i pokušava da ga razume i doživi. Maštanja kasnije bivaju preobražena u spremnost za realniji a potom i sasvim realan doživljaj stvarnosti.

Pored podsticanja mašte kod deteta, sa njim je neophodno i razgovarati i dati mu primer i objašnjenja za sve elemente, stvari, bića ili situacije koje ga okružuju. Na vama kao roditelju je odgovornost o uticaju na način na koji vaše dete razvija svoj doživljaj stvarnosti i interesovanja u toj stvarnosti, sve to na kraju zbirno utiče na njegovu inteligenciju i stvara preduslov za njen dalji razvoj kroz život, u kome dete potom i samo utiče na nju.

Imajte na umu i to da osim sa vama dete dolazi u kontakt sa brojnim drugim ljudima iz neposredne okoline i da oni takođe imaju uticaj na njega kao što to ima i televizija ili bilo koji drugi izvor informacija koji je dostupan detetu. Utičite na to ko i šta vaše dete okružuje i na šta ga time podstiče, kako na njega utiče ili čemu ga uči.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation