Kako izlečiti depresiju

Depresija se smatra jednom od najučestalijih bolesti današnjice. Nastaje kao posledica nagomilanog stresa, unutrašnjih nemira, nezadovoljstva i prisustva problema za koje osoba koja boluje od depresije ne vidi rešenje a time i svoj izlaz iz problema. Usled takvih osećanja bespomoćnosti i primoranosti da se pomiri sa okolnostima u kojima se psihički ne pronalazi i nije srećna, osoba počinje da boluje od depresije, a u težim slučajevima stiže i do psihijatrije.

Depresija zapravo nije ništa drugo do uznemireno i degradirano, bezvoljno stanje ličnosti.
Osoba koja pati od depresije sklona je da se potpuno zatvori u sebe, da izbegava komunikaciju sa ljudima, kretanje, smeh, pa čak i obavljanje osnovnih dnevnih obaveza kao što su briga o ličnoj higijeni.

Simptomi depresije su prepoznatljivi još u svojoj početnoj fazi i tada ih je najlakše sanirati, a na taj način i izlečiti depresiju. Osoba je u početku stalno neraspoložena, razočarana u život i ljude, ćutljiva ili sklona saopštavanju isključivo negativnih misli, negativnom tumačenju reči koje joj se upućuju i sklona plakanju.

Takvoj osobi treba priuštiti što više lepih reči, ne treba joj se grubo suprotstavljati i pojačavati njenu depresiju. Osoba sama treba da se trudi da pronađe bar minimalni razlog za sreću i da fokusira misli na njega, a ne na stvari koje su uzrok depresije.

Dokazano je da svetlost i svetle boje, utiču na izlečenje depresije. Zato osoba koja je depresivna treba što više da bude izložena otvorenom i osvetljenom zatvorenom prostoru, i da se okruži stvarima i predmetima, odećom u svetloj boji.

Ukoliko kombinovanje pomenutih metoda ipak ne pomaže, osoba koja boluje od depresije treba da se obrati stručnom licu, odnosno psihologu za pomoć. Psiholog će najpre, nakon što je sasluša pokušati da ustanovi uzrok depresije i da osobi u skladu sa tim pomogne savetima. Ukoliko psiholog proceni drugačije, prepisaće joj odgovarajuće antidepresive. Antidepresive ne treba uzimati samoinicijativno i bez preporuke lekara.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation