Kako dresirati psa

Način i brzina kojom ćete uspeti da dresirate psa, zavise od rase vašeg psa, od vaše veštine i upornosti, pa time i umeća da ga dresirate, i od trenutka kada ste sa dresurom počeli, odnosno u kom periodu i uzrastu psa.

Kako bi se dresura pokazala kao uspešna, potrebno je da počnete da je sprovodite što pre i u što ranijem dobu ili uzrastu psa.

Pas, pogotovo dok je mlad i u periodu pseće adolescencije, ima sklonost da neprestano pokušava da se odupre vašoj komandi ili komandama i da na taj način uslovno rečeno preuzme dominaciju nad vama ili članovima vaše porodice.

Zato je potrebno da prilikom dresure budete uporni i da svoju nameru da ga dresirate sprovodite konstantno i kontinuirano bez odstupanja od takvog stava i bez popuštanja. Uporno ponavljajte naredbu koju želite da pas savlada i kada vas posluša nagradite ga za to. Tako će pas shvatiti da je uradio nešto dobro, nešto što ste očekivali od njega i prihvatiće to kao normalan model ponašanja, odnosno kao dresuru po kojoj će da se ponaša.

Prilikom dresure, važno je da psa ne zbunjujete sa više zadatih komandi u isto vreme i da ga dresirate, učeći ga stavku po stavku, jedno po jedno. Tako će brže i lakše usvajati zadati model ponašanja i prihvatiće dresuru.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation