Kako biti bogat

Pojam bogatstva vezuje se i meri se kroz različite kriterijume, u zavisnosti od vaših ličnih doživljaja i načina na koje doživljavate bogatstvo.

Međutim, biti bogat u najzastupljenijem i najčešćem smislu značenja, znači imati puno novca i materijalnih dobara koje su u vašem ličnom vlasništvu ili vlasništvu vaše porodice i sa kojima kao takvim možete da raspolažete, trošite ih ili jednostavno imate i uživate u njima.

To koliko ćete biti bogati u životu, donekle zavisi od predispozicija na koje nemate lični uticaj odnosno od količine novca ili broja dobara kojim raspolažete i koja vam pripadaju kao porodično bogatstvo ili nasledno i od mere u kojoj sami umete da utičete na formiranje bogatstva.

Da bi ste lično postali i bili bogati, potrebno je da znate da vrednujete i poštujete novac i da ga kao takvog ulažete u trajne, vredne i neprolazne stvari. Ukoliko novac trošite veoma često i pritom na male i prolazne stvari, logično je da takve stvari neće dugo ostati u vašem životu, neće imati vrednost i neće predstavljati i dopunjavati vaše bogatstvo. Zato novac štedite, i kada sakupite odgovarajuću sumu, ulažite pametno u vredne i neprolazne, nasledne stvari. Takve stvari su mnogobrojne i različite, sitnije ili veoma krupne stavke bogatstva. Počev od vrednog, dragocenog nakita od zlata ili srebra, preko umetničkih slika, knjiga i vrednog nameštaja, automobila, do nekretnina i poseda u vidu zemljišta i imanja. Takvo bogatstvo, potrebno je sticati uporno i godinama i imati unapred formiranu sliku u kojoj je ono cilj.

Bogatstvo koje stičete i posedujete, delite sa sebi važnim i dragim ljudima i lično uživajte u njemu, kako bi ono imalo svoju funkciju i time i bilo duplo veće. Bogatstvo samo po sebi, puno ne znači, ukoliko u njemu prepoznajete samo sopstveni strah da ga ne izgubite i ne podelite sa nekim ko to zaslužuje.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation