Astigmatizam – zakrivljenost rožnjače

Astigmatizam je naziv refrakcione anomalije koju uslovljava neadekvatna zakrivljenost rožnjače pri čemu se njena prelomna moć razlikuje vezano za različite meridijane.

Uzroci i vrste
Neko se rodi da astigmatizmom, a neko ga naknadno stekne. Astigmatizam koji se naknadno stekne izazivaju povrede kao i inflamatorne lezije na rožnjači i ne postoji mogućnost da se sanira uz pomoć korekcionih stakala.
Astigmatizam pri kome su 2 ključna očna meridijana pod pravilnim uglom može se ispraviti i nosi naziv regularnog, odnosno pravilnog astigmatizma.
Većinom, meridijani sa minimalnom i najvećom zakrivljenošću smešteni su skoro ili sasvim u vodoravnom ili uspravnom položaju.
Ukoliko meridijani maksimalne i minimalne zakrivljenosti zauzimaju pravi ugao, ali nisu u vodoravnom i uspravnom stavu – radi se o obliku regularnog astigmatizma kog nazivamo kosim astigmatizmom.
Ako ose ne zauzimaju pravi ugao nego je reč o kosom ukrštanju, to se može korigovati uz pomoć sfero – cilindrične kombinacije, a problem nosi naziv kosog astigmatizma.
Ako se nekorektnost zakrivljenosti ne može opisati nijednim geometrijskim pojmom – reč je o iregularnom, to jest nepravilnom astigmatizmu.
Uz kornealni, važno je reći i za postojanje lentalnog (”sočivo”) astigmatizma i retinalnog astigmatizma.
Uzrok lentalnog je zamućenje unutar sočiva. Retinalni uzrokuje nepravilni položaj unutar makule, što uzrokuju patološke promene u vidu otoka i ožiljaka.

Izgled kliničke slike
Pri postojanju astigmatizma u nekom većem stepenu, oku je onemogućeno stvaranje bistre slike na mrežnjači i vid gubi na oštrini. U cilju da ima preciznu sliku, čovek pravi pokušaje fikusiranja jedne fokusne linije na mrežnjaču. Tako se prilagođava. Pažnja se usmerava ka fokalnoj liniji, pa čovek blizinu vidi nešto drugačije. Kružni oblici postaju ovalni, stvara se privid produženosti tačke svetlosti. Ako se radi o pravilnom astigmatizmu jedna od linija se vidi jasno, a druga malo zamagljenije. To se primenjuje kada se dijagnostikuje astigmatizam uz pomoć pojedinih geometrijskih pojmova. Ukoliko osa cilindra stoji ukoso, glavu treba pognuti u stranu da bi slika bila manje deformisana. Zbog ove navike, deci predškolskog i školskog uzrasta preti pojava skolioze.

Pojedini pacijenti su skloni da zatvaraju kapke do pola kao i kada je u pitanju kratkovidost – tako dolazi do izbegavanja zraka iz pojedinačnog meridijana i slika se obično preciznije vidi.
Kada čovek pokušava da se prilagodi (akomodacija) da bi video jasnije, posle dužeg perioda oči trpe napor i zamaraju se. To je posebno bitno kada se radi o manjim astigmatskim nepravilnostima gde je akomodacija uspešna, pa se oči forsiraju na veće napore. Većinom, manje nepravilnosti ne dovode do problema i smatraju se prirodnima. U drugim situacijama, mogu postojati brojni znaci: glavobolja različite jačine i intenziteta, pojava vrtoglavice, nervoze i zamora. Čovek koji boluje od astigmatizma ”škilji” i kada gleda neposredno blizu i kada gleda daleko. Isto kao i kada se radi o kratkovidim ljudima, i astigmata kada čita većinom papir prinosi što bliže očima.
Nažalost, deca koja pate od astigmatizma u većem stepenu nisu ni upoznata sa činjenicom da vide zamagljene slike, zato što nisu imala priliku da vide približenu i preciznu sliku.

Proces dijagnoze
Prisustvo astigmatizma se jednostavno otkriva prilikom oftamološkog pregleda uz pomoć refrakcionog testa. Ljudima koji ne mogu da daju odgovore na pitanja lekara, nepravilnost će se odrediti pomoću testa koji primenjuje reflektovano svetlo (reč je o retinoskopiji). Uz pomoć namenskih instrumenata određuje se koliko je rožnjača zakrivljena, a takođe se pravi i topografija. Savremeni instrumenenti mogu da prikažu rožnjaču u vidu reljef – mape u nekoliko boja.

Kako se leči?
Ako je reč o regularnom astigmatizmu, to se sanira uz pomoć cilindričnih stakala ili cilindričnih sočiva kombinovnih sa sfernim koja kada se objedine u jedno staklo nose naziv sferocilindričnih stakala. Mogu se koristiti naočare ili adekvatna sočiva.
Refrakciona hirurgija je grana hirurgije koja se bavi lečenjem astigmatizma. Ona sanira nepravilnosti pri prelamanju svetla i preoblikuje delove očiju.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation