Asimetrija ljudskog tela i lica

Savršena simetrija

Savršena simetrija je proizvod ljudskog uma i u prirodi je ovaj ideal, koji datira još od stare Grčke, apsolutno neizvodljiv.

U prirodi ne postoje savršeno okrugla jezera, planine u obliku tetraedra ili savršeno ravne obale reka. Isto tako je nemoguće imati apsolutno simetrično lice ili telo.

Lepota je u simetriji/asimetriji

Imati savršeno simetrično lice ne bi bilo toliko zanimljivo koliko vam se čini, a to pokazuju i neki eksperimenti koji dokazuju da dve savršeno simetrične strane lica mogu delovati jezivo. Upravo male nepravilnosti su ono što našem izgledu daje šarm i što nas čini jedinstvenim. Svet bi bio dosadan i jednoličan kada bismo svi bili apsolutno savršeni.

Međutim, dokazano je da je ipak simetrija, mada ne apsolutna, ono što nam je na podsvesnom nivou privlačno kod partnera. Pogotovo je muško oko slabo na ovu vrstu harmonije.

Žena sa simetričnim licem su poželjnije, lakše dolaze do pozicija na poslu, imaju širi krug prijatelja i imaju veći broj partnera. I za žene je, iako kod njih na podsvesnom nivou ključnu ulogu igra dominantnost partnera, simetrija jedna od najbitnijih komponenti privlačnosti.

Na nesvesnom nivou asimetriju povezujemo sa fizičkom bolešću ili nekim fizičkim nedostatkom, i sa takvom osobom, nesvesno, ne želimo da delimo genetski materijal. Isto tako, nesvesno, zaključujemo da ta osoba zbog svojih fizičkih nedostataka vuče i neke psihičke probleme, pa nam je možda i zbog toga asimetrično lice neprivlačno.

Sa druge strane, simetrija lica i tela nam na podsvesnom nivou ukazuju na dobre gene.

Asimetrije lica i tela

Čovek nema dva ista organa. Iako liče, naše oči, uši, ruke, noge nisu iste. Jedna strana tela je uvek jača od druge. To zavisi od toga da li ste levoruki ili desnoruki i od toga na kojoj strani spavate. Jedna strana tela je stoga češće izložena naporima, pa su mišići te strane tela, prirodno, jači i razvijeniji. Koliko god se trudili da izjednačite obrve, jedna će uvek biti podignutija, a to se dešava zbog svakodnevnog pritiska koji na jednu stranu lica vršimo u toku sna.

Simetrija lica zavisi od odnosa položaja čela, očiju, nosa, jagodičnih kostiju, usana, bradnog predela i baze donje vilice. Ljudi su češće nezadovoljni izgledom i asimetrijama lica, što je normalno jer je lice u našoj kulturi neprestano izloženo pogledima drugih, nego nepravilnostima na telu koje se lakše daju prikriti odećom.

Genetska i negenetska asimetrija

Genetska asimetrija se uglavnom odnosi na unutrašnje organe, a i kada se odnosi na spoljašnje organe, ona je veoma slabo primetna. Negenetska asimetrija zavisi od spoljašnjih uticaja: posla kojim se čovek bavi, od toga da li se bavi sportom, da li je bio izložen nekim fizičkim povredama itd. Rekonstruktivna i estetska hirurgija mogu pomoći i u slučaju jedne i u slučaju druge vrste asimetrije. Veliki nosklempave uši ili nesrazmerno male usne su greške prirode koje se lako mogu rešiti i obezbediti vam bolji kvalitet života. Ako je simetrija vašeg tela narušena nekim povredama ili bolešću, mi smo tu za vas da vam pomognemo da „stvari vratite na svoje mesto“ i da opet živite kao pre.

Sitne asimetrije na telu ne utiču na celokupni dojam i ne smetaju ni najoštrijem oku najkritičnijeg posmatrača. Stvar se menja kod patoloških promena koje je nemoguće ne primetiti. U ovim slučajevima se dobro opredeliti za rekonektivnu ili estetsku hirurgiju. Harmonija tela, a onda i duha su naš cilj.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation