Sve prednosti elektronskih cigareta

Prednosti elektronskih cigareta u odnosu na cigarete od duvana su brojne. Mogućnost pušenja na javnim mestima, izbegavanje štetnog dejstva na zdravlje i ekonomski aspekt, glavni su faktori zbog kojih sve više ljudi ostavlja duvanske i prelzi na elektronske cigarete. Elektronske cigarete mogu biti od velike pomoći u borbi sa duvanskom zavisnošću.

Zdravlje na prvom mestu

Imajući u vidu to koliko štete cigarete od duvana stvaraju ljudskom organizmu, veoma je važan zdravstveni aspekat prelaska na elektronsko pušenje. Dim elektronskih cigareta ne sadrži štetne sastojke kao što je to u slučaju duvanskog dima koji se sastoji od oko pet hiljada različitih hemijskih jedinjenja koja toksično deluju na zdravlje čoveka. Kancerogenost nekih jedinjenja iz duvanskog dima je naučno potvrđena.

Sa elektronskim cigaretama možete pobediti zavisnost od duvana

Još jedna velika prednost prelaska na elektronske cigarete jeste to što se pomoću njih može prevazići nikotinska zavisnost. Naime, količina nikotina koju sadrži punjenje u elektronskoj cigareti se može korigovati. U startu je najbolje uzeti punjenje sa maksimalnom dozom nikotina, a potom postepeno smanjivati koncentraciju kako bi se organizam lagano navikavao da funkcioniše bez nikotina. To obezbeđuje pobeđivanje nikotinske zavisnosti bez jakih kriza koje su prateći efekat naglog ostavljanja duvanskih cigareta.

Ušteda novca nije zanemarljiva

Sa ekonomskog aspekta elektronske cigarete su znatno povoljnije nego duvanske cigarete. Ukoliko odlučite da pređete na pušenje elektronske cigarete uštedećete dosta novca. Moguće je uštedeti čak jednu trećinu novca koja se mesečno izdvaja na proizvode od duvana. Sama kupovina elektronske cigarete je nešto veća investicija, ali je trošak koji se kasnije periodično pravi za punjenje i zamenu delova znatno manji nego svakodnevno kupovaje jedne kutije cigareta od duvana.

Elektronske cigarete se mogu pušiti na svim mestima

Za elektronske cigarete ne važi Zakon o zabrani pušenja na javnim mestima. One ne stvaraju efekat pasivnog pušenja, pa s’toga ne narušavaju zdravlje ljudi koji dele isti prostor sa osobom koja ih koristi. To omogućava da se elektronska cigareta slobodno puši u svim kafićima, restoranima, javnim institucijama, autobusu, vozu i svim drugim mestima. Elektronsku cigaretu možete pušiti gde god, i kada god poželite, bez bojazni da ćete smetati drugima. To je još jedan razlog zbog kog se ljudi okreću elektronskim cigaretama. Detaljnije o elektronskim cigaretama na ovom linku http://www.elektronske-cigarete.org/

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation