Psihoterapija

Generalno, neophodno je iskoreniti raširene zablude o psihoterapiji. Uloga i važnost psihoterapije se ogleda u pomoći koju ona pruža pacijentima, uvek u najboljem interesu pacijenta.

Psihoterapija se primenjuje uz adekvatne lekove, ili bez lekova, u zavisnosti od situacije pacijenta. Pod pojmom ”psihoterapija” podrazumevamo veći broj psihičkih tretmana u cilju lečenja pojedine mentalne bolesti.
Za vreme psihoterapije, pacijent vodi razgovor sa stručnim licem koji ima zadatak da pomogne da se otkrije razlog koji je uzrokovao bolest.

Pomoć koju psihoterapija pruža pacijentu:
– pacijent lakše raspoznaje šta je to što dovodi do loših osećanja u njegovom slučaju.
– pacijent postaje svestan šta ga je dovelo do psihičkih teškoća – smrtni slučaj drage osobe, teža oboljenja, ljubavni problemi, otkaz na poslu itd. Tako se lakše dolazi do zaključka šta uraditi da bi se teškoće otklonile ili ublažile.
– pacijent ponovo stiče utisak da kontroliše tokove svog života i da se raduje životu.
– tokom psihoterapije, pacijent se podučava kako da ubuduće sagleda i reši teškoće.

Postoji više vrsta psihoterapije.
– pod individualnom psihoterapijom podrazumeva se prisustvo isključivo pacijenta i stručnog lica, bez drugih osoba.
– pod grupnom psihoterapijom podrazumeva se prisustvo više od jednog pacijenta. Na taj način, pacijent pričaju o svojim teškoćama i uvere se da nisu jedini u toj vrsti problema.
– pod bračnom psihoterapijom podrazumevamo pomoć bračnom drugu pacijenta. Bračnom drugu će na taj način postati jasnije šta je dovelo do mentalne bolesti njegovog supružnika, i kako da pomognu u obostranom interesu.
– u porodičnu psihoterapiju uključuju se bliske osobe pacijenta (porodica). Pacijentu sa psihičkom bolešću, pomoć porodice je veoma važna u lečenju. Stoga je preporučljivo da bližnji uzmu učešće u psihoterapiji, da bi se detaljno upoznali sa problemom i pružili mu adekvatnu podršku.

Kada doktor opširnije porazgovara sa osobom koja ima mentalni problem, doneće odluku kojoj od imenovanih psihoterapija će se pristupiti.

Psihoterapijski načini:
– ako se pretpostavlja da je psihička bolest nastala zbog nesređenih sukoba u podsvesti, koji datiraju iz perioda kada je pacijent bio dete, primeniće se psihodinamična terapija.
– ukoliko je problem u komunikaciji i odnosu pacijenta prema bliskim osobama, pristupiće se interpersonalnoj terapiji, da bi pacijent poboljšao svoju komunikaciju sa svojim okruženjem.
– ako pacijent ima neprihvatljiv stav i shvatanje o sebi i drugim ljudima, rešenje je kognitivno – bihevioralna terapija. Ova psihoterapijska metoda je u najvećoj primeni na našim prostorima.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation