Kako savladati strah

Postoje različite vrste strahova koji mogu biti izraženi u blažem ili većem obliku, neki od njih ukoliko ih na vreme ne suzbijete i ne savladate, mogu da postanu i fobije.

Ono što je neophodno da znate, jeste to da je svaki strah pretežno posledica vašeg umišljanja i da je kao takav najčešće preuveličan i nije realan.

Pomislite samo kako vam ponekad smešno zvuči nečiji strah, strah od nečega čega se sami ne bojite i onda shvatite da je možda baš vaš strah, jednako smešan i nevažan u shvatanju drugih. To će vam pomoći da savladate svoj strah i da se suočite sa njim.

Pokušajte da se približite svom strahu i da ga tako pobedite i postanete nadmoćni nad njim.
Vaš strah je vaše lično ubeđenje da nečega treba da se bojite, i zato se postarajte da više ne bude tako. Promenite svoj stav i pristup prema objektu svog straha. Priđite mu postepeno i polako se upoznajte sa njim. Shvatićete da nije vredan i zaslužan da ga se bojite.

Što više produžavate svoj strah, to će vam biti teže da se pomirite sa njim i da ga savladate. Zato i strah koji u maloj meri osetite, savladajte na vreme i nedozvolite da se u vašim mislima nadograđuje i širi.
Dok je u vašim mislima, strah je najveći, kada ga iz misli izbacite, bićete sigurno nadmoćni nad njim.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation