Category Archives: Hirurgija

Plastična hirurgija kroz vreme

Plastična hirurgija kroz vreme: Prva saznanja o istoriji plastične hirurgije potiču iz drevnih egipatskih knjiga o medicini koje datiraju iz 3000. godine pre nove ere. U Indiji su sprovođene mnogobrojne tehnike rekonstruktivne hirurgije čak 800 godina pre nove ere. Poznati fizičar iz 6. veka pre nove ere, Sušruta je dao veliki doprinos iz oblasti plastične… Read More »

Pojam plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

Plastična hirurgija Obično poistovećivani termini plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije ipak nisu sinonimični. Plastična hirurgija je vrsta medicinske specijalnosti koja se bavi korekcijom ili povraćajem forme i funkcije nekog dela tela kao što je, na primer, urođeni nedostatak hrskavice jednog uha. Iako je estetska hirurgija najpoznatija podvrsta plastične hirurgije, plastična hirurgija nije uvek i samo… Read More »

Šta je zapravo estetska hirurgija?

Šta je zapravo estetska hirurgija? Estetska hirurgija predstavlja podgranu plastične hirurgije i bavi se korekcijom estetskih nedostataka i anomalija ulepšavanjem ljudskog tela i lica. Ova grana hirurgije je istovremeno i sastavni deo antiejdžing (antiageing) medicine jer ima za cilj da pospeši izgled tela i lica pacijenta davajući mu mlađi i svežiji izgled. Estetska hirurgija u… Read More »